Správa o VVČ

Predkladá :

Ildikó Vidrová- riaditeľka MŠ Jelka                                                     

            

 

             

                                       

 

 

Kontakt

MŠ - Óvoda Jelka Mierová 960/18
925 23 Jelka
031 7876159
0918 528 881
msjelka@gmail.com